Bezpieczeństwo wewnętrzne – Studia II stopnia

Wszystkim zainteresowanym kontynuacją studiów licencjackich i zdobyciem perspektywicznego wykształcenia, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” oferuje studia II stopnia (magisterskie) na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Będąc świadomi, szerokiego zakresu dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego, przygotowaliśmy specjalności, które pozwolą każdemu wybrać swoje pole zainteresowań i dostosować je do planowanej kariery zawodowej. Wybrać można studia na nowoczesnych specjalnościach takich, jak:

  • policyjna;
  • ochrona osób i mienia.

Studia II stopnia – Bezpieczeństwo wewnętrzne

Nasi studenci mają szansę zdobyć pogłębioną wiedzę dotyczącą szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego oraz nabyć umiejętności praktyczne, predestynujące do pracy w sektorze bezpieczeństwa. Nasi absolwenci mają szerokie możliwości zatrudnienia – między innymi na stanowiskach kierowniczych w jednostkach administracji państwowej, a także prywatnych firmach zajmujących się ochroną osób i mienia, czy też pionach bezpieczeństwa dużych korporacji.

W ramach zajęć, studenci zgłębiają zagadnienia z zakresu nauk prawnych (m.in. prawo krajowe i międzynarodowe, orzecznictwo sądowe), ekonomicznych i poszerzają horyzonty humanistyczne w obszarze psychologii terroryzmu, etyki, dowodzenia zespołami itp.. Dodatkowo, każdy student ma szansę uczestniczyć w zajęciach praktycznych – między innymi w lekcjach sztuk walki z elementami taktyki i techniki interwencji, czy też zajęciach z zakresu kryminalistyki i kryminologii.

Jeżeli zatem chcesz podjąć studia na niszowym i pragmatycznym kierunku, który da Ci doskonałe perspektywy na karierę w ciekawym zawodzie, już teraz zapoznaj się ze szczegółowym programem nauczania i przystąp do rekrutacji.