Kadra dydaktyczna Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” to wysokiej klasy profesjonaliści, realizujący starannie przygotowany program studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na studiach I i II stopnia. Nasi wykładowcy merytorycznie i praktycznie przygotowują do podjęcia pracy w zakresie służby społeczeństwu, dbając jednocześnie o wszechstronny rozwój studentów oraz wykształcenie umiejętności odnalezienia się na rynku pracy.

Program nauczania obejmuje szereg przedmiotów, m.in. Kryminologię wykładana przez dra hab. prof. nzw. Janusza Gierszewskiego, Kryminalistykę, wykładaną przez dr hab. Jolantę Wąs-Gubałę, Organizację i zarządzanie, wykładane przez dr Barbarę Marczyńską, Nauka o państwie i prawie, wykładana przez dr. Wojciecha Hrynickiego oraz języki obce, w tym Język angielski, wykładany przez mgr Annę Dobrzyńską-Wojciechowską.