Kadra dydaktyczna Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” to wysokiej klasy profesjonaliści, realizujący starannie przygotowany program studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich. Nasi wykładowcy merytorycznie i praktycznie przygotowują do podjęcia pracy w zakresie służby społeczeństwu, dbając jednocześnie o wszechstronny rozwój studentów oraz wykształcenie umiejętności odnalezienia się na rynku pracy.