AktualnościKonferencjekonferencja

English version click here <<<

Aktualizacja: z dnia 2024.04.18

XX SECURITY FORUM KRAKÓW 1617 maj 2024

Jak co roku witamy w gościnnym Krakowie!

 

ORGANIZATOR:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie

Współorganizatorzy instytucjonalni

  • Bułgaria – Narodowy Uniwersytet Wojskowy im. Wasyla Lewskiego,
  • Polska Akademia Sztuki Wojennej,

Wojskowa Akademia Techniczna, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie,

Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe „Fides et Ratio”, Safety Project,

Polska Izba Ochrony

  • Rumunia – Akademia Wojsk Lądowych im. Nicolae Bălcescu,
  • Serbia – Institute for National and International Security (INIS),
  • Słowacja Akademia Wojskowa im. gen. Milana Rastislava Stefanika, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Wyższa Szkoła Zarządzania Bezpieczeństwem,

  • Ukraina – Lwowski Uniwersytet Biznesu i Prawa

Jubileuszowa konferencja „XX Security Forum Kraków 2024”

odbędzie się w terminie zasygnalizowanym już po XIX Security Forum Kraków:  16 17.V. 2024

Problematyka Security Forum obejmie sprawy bezpieczeństwa rozpatrywanego z punktu widzenia indywidualnego podmiotu bezpieczeństwa czy instytucji i innych zbiorowościowych podmiotów bezpieczeństwa. Kwestie te, ukazane z perspektywy podanych dalej bloków tematycznych powinno przyświecać pierwszeństwo nauk o bezpieczeństwie przed naukami

pomocniczymi NoB.

 

KOMITET HONOROWY:

Juan Cayon /  Prezydent  CICA, Rektor

Prof. nzw. Juliusz Piwowarski, Polska Prof. / Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego “Apeiron” w Krakowie,

 

 Juan Cayon

Prof. nzw. Juliusz Piwowarski, Polska Prof.

Eng. Gen. Ghita Barsan, Rumunia

Prof. Andrzej Glen, Polska

Prof. nzw. Teresa Grabińska, Polska

Gen. Brig. Robert Kosowski, Ph.D. Polska Brig.

Gen. Ivan Malamov, Bułgaria

Dr. h. c. prof. Ing. Marián Mesároš, Słowacja

Prof. Mirosław Minkina, Polska

Puł. Aurel Sabo. Jozef, PhD., Słowacja

Col. Prof. Eng. Przemysław Wachulak, Ph.D., Polska

Prof. Larisa Yankovska, Ukraina

Prof. Volodymyr Mirnenko

Prezydent  CICA, Rektor

Rektor WSBPI “Apeiron”, Kraków,

Rektor Akademii Wojsk Lądowych im. Nicolae Bălcescu, Sybiu,

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie

Prezes Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego „Fides et Ratio”

Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa,

Rektor NUW im. Wasyla Lewskiego, Wieliko Tarnowo,

Rektor Uniwersytetu Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach,

Rektor Uniwersytetu w Siedlcach,

Rektor Akademii Wojskowej im. gen. Milana Rastislava Stefanika w Liptowskim Mikulaszu,

Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,

Kanclerz Lwowskiego Uniwersytetu Biznesu i Prawa,

Dyrektor DNiSzW MON UKR

KOMITET NAUKOWY:1

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Prof. nzw. Juliusz Piwowarski, Kraków, Polska

Członkowie Komitetu Naukowego

Prof. nzw. Tomasz Aleksandrowicz, Ph.D., Szczytno, Polska

Prof. Gordan Akrap Ph.D., Zagrzeb, Chorwacja

Prof. Vanya Kuzdova Banabakova, Ph.D., Wielkie Tyrnowo, Bułgaria

Prof. Jerzy Będźmirowski. Gdynia, Polska.

Prof. Josef Blažek, Ph.D., Koszyce, Słowacja

Prof. Wojciech Cynarski, Rzeszów, Polska

Prof. nzw. Krzysztof Drabik, Siedlce, Polska

Prof. Nicola Dujovski Ph.D., Skopje, Północna Macedonia

Prof. Thomas Wegner Friis Ph.D., Odense, Dania

Prof. nzw. Piotr Gawliczek, NATO DEEP eAcademy, Polska

Prof. Andrzej Glen, Siedlce, Polska

Prof. Jan Goldman Ph.D., Południowa Karolina, USA

Prof. nzw. Karen Hallberg, Ph.D., Bariloche, Argentyna

Prof. Radoslav Ivancik Ph.D., Bratysława, Słowacja

Prof. Kuba Jałoszyński, Ph.D., Szczytno, Polska

Prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc., Liptowski Mikulasz, Słowacja

Prof. Marcin Jurgilewicz, Ph.D., Rzeszów, Polska

Prof Vinay Kaura Ph.D., Jodhpur Indie

Prof. Yurii Punda,Uniwersytet Tarasa Szewczenki. Kijowa

Prof. nzw. Rastislav Kazanský, Ph.D., Bańska Bystrzyca, Słowacja

Prof. Waldemar Kitler, Ph.D., Warszawa, Polska

Prof. Vasyl Kostytskiy Kijów, Ukraina

Prof. Marian Kozub, Kielce, Polska

Prof. nzw. Mariusz Kubiak, Ph.D., Siedlce, Polska

Prof. Marco Lombardi Ph.D., Milan, Włochy

Prof. Sabrina Magris Ph.D., Rzym, Włochy

Prof. Gregory Moore Ph.D., South Euclid, USA

Prof. John M Nomikos Ph.D., Ateny, Grecja

Prof. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c., mult., Praga, Czechy

Prof. Andrzej Pieczywok, Bydgoszcz, Polska

Prof. Alex Schmidt Ph.D., Haga, Holandia

Prof. Shlomo Shpiro Ph.D., Ramat Gan, Izrael

Prof Miroslaw Skibniewski, Ph.D., Maryland, USA

Prof. Lyubomyr Sopilnyk, Ph.D., Lwów, Ukraina

Prof. Kavan Stepan Ph.D., Ceske Budejovice, Czechy

Prof. E. h. Dr.h.c. Otto Stammermann, Markhausen, Niemcy

Prof. Bogdan Szulc Warszawa, Polska

Prof. Tadeusz Szczurek, Warszawa, Polska

Prof. nzw. Stanisław Topolewski , Siedlce, Polska

Prof. nzw. Jarosław Stelmach, Wrocław, Polska

Prof Lasha Tchantouridzé Ph.D., Nortfield, USA

Prof. Darko Trifunović, Ph.D., Belgrad, Serbia

Prof. nzw.Agata Tyburska, Ph.D., Szczytno, Polska

Prof. nzw. Andrzej Wawrzusiszyn, Olsztyn, Polska

Prof. Bernard Wiśniewski, Dąbrowa Górnicza, Polska

Prof. nzw. Vasyl Zaplatynskyi, Ph.D., Kijów, Ukraina

Prof. Wang Zhen, Shanghai, Chiny

Prof. Waldemar Zubrzycki, Ph.D., Szczytno, Polska

Prof. Dr Vaiva Zuzevičiūtė, Ph.D., Wilno, Litwa

Prof. Kazimierz Żegnałek, Kraków, Polska

1 Komitet Naukowy tworzą samodzielni pracownicy naukowi.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Dr Marzanna Farnicka, Dyrektor CICA POLAND

Barbara Piwowarska, Kanclerz WSBPI „Apeiron”, Kraków, Poland

Członkowie Komitetu Organizacyjnego

Dr Wojciech Czajkowski, Ph.D., Kraków, Polska

Dr Paweł Pajorski, Ph.D., Kraków, Polska

Kamil Domagała, Kraków, Polska

Dr Leszek Woszczek, Ph.D., Kraków, Polska

Jacek Piwowarski, Kraków, Polska

e-mail: science2@apeiron.edu.pl

e-mail: cracowsecurity@apeiron.edu.pl

 

logotypy konferencja 05.2024XX Security Forum Kraków 2024

„Aktualne teoretyczne i implementacyjne aspekty nauk o bezpieczeństwie”

Obszary tematyczne konferencji naukowej XX Security Forum

– Nauki o bezpieczeństwie (NoB) i ich merytoryczne jądro, podmiot badań i przedmiot badań, rozpatry- wane z perspektywy NoB w odróżnieniu od politologicznego ujęcia security studies; pomiot bezpie- czeństwa – wymiar personalny i zbiorowościowy (także strukturalny); środowisko bezpieczeństwa: szanse, wyzwania, ryzyka, zagrożenia oraz interesy podmiotu badań (jego wartości i dążenie do zaspo- kajania związanych z nimi potrzeb, w tym potrzeby rozwoju).

Kierownictwo merytoryczne bloku tematycznego nr.1: Prof. dr hab. A. Glen, prof. W. Kitler, dr hab. J. Piwowarski

– Nauki o bezpieczeństwie (NoB): ochrona i pozyskiwanie informacji w dwóch aspektach: aspekt 1: bezpieczeństwo wewnętrzne państwa;

aspekt 2: bezpieczeństwo narodowe.

Kierownictwo merytoryczne bloku tematycznego nr.2:

Prof. D. Trifunowić, prof. A. Żebrowski.

– Nauki o bezpieczeństwie w perspektywie psychologii zagrożeń i bezpieczeństwa

Kierownictwo merytoryczne bloku tematycznego nr.3:

Dr hab J. Piwowarski prof. WSBPI, dr M. Farnicka, dr L. Woszczek hon. prof. WSBPI.

– Nauki o bezpieczeństwie w badaniach nad prawidłowym funkcjonowaniem techniki, jako szczególnej sfery komplementarnie postrzeganej i badanej rzeczywistości społecznej:

aspekt 1: konteksty społeczne i b) techniczne konteksty inżynieria bezpieczeństwa aspekt 2: konteksty społeczne i b) techniczne konteksty cyberbezpieczeństwa

Kierownictwo merytoryczne bloku tematycznego nr.4:

Prof. D. Trifunowić, dr inż. J. Stelmach, hon. prof. WSBPI.

– Nauki o bezpieczeństwie: komercyjne podmioty ochrony bezpieczeństwa a bezpieczeństwo państwa: citizens watching oraz neighborhood watching

Kierownictwo merytoryczne bloku tematycznego nr.5:

Prof. D. Trifunovic, dr inż. J. Stelmach hon. prof. WSBPI, dr P. Pajorski

– Nauki o bezpieczeństwie a światowe ogniska zagrożeń i oddziaływania międzynarodowe na różnorodne aspekty bezpieczeństwa personalnego, narodowego wewnętrznego.

Kierownictwo merytoryczne bloku tematycznego nr.6:

Prof. D. Trifunovic, dr hab J. Piwowarski prof. WSBPI

– Gotowość do przeciwdziałania terroryzmowi wielostronna prewencja, reagowanie na czas i zwalczanie tego destrukcyjnego zjawiska społecznego.

Kierownictwo merytoryczne bloku tematycznego nr.7:

Dr hab. J. Piwowarski prof. WSBPI, dr inż. J. Stelmach, dr P. Pajorski.

– Kultura bezpieczeństwa – 3 atrybuty KB (odporność i adaptatywność, ochronność, obronność) i 4 funkcje: F1: identyfikacja aktywnych i potencjalnych zagrożeń; F2: dbałość o już istniejący poziom bezpieczeństwa; F3: odzyskiwanie danego poziomu bezpieczeństwa, gdy się obniży; F4: podnoszenie bezpieczeństwa i rozwój podnoszenie pułapu bezpieczeństwa, gdy prognozy sygnalizują wzrost za- grożeń: obejmuje to potrzebne urządzenia oraz rozwój dla bezpieczeństwa personalnych oraz zbioro- wościowych i instytucjonalnych podmiotów bezpieczeństwa.

Kierownictwo merytoryczne bloku tematycznego nr.8: Prof. Marian Cieślarczyk, dr hab. A. Filipek, prof. WAT, dr hab. J. Piwowarski prof. WSBPI.

Referaty można wygłaszać w języku polskim lub angielskim. Prelegenci proszeni są o przygotowane krótkich prezentacji multimedialnych w języku angielskim – to wymóg obowiązkowy.

Rozwój i perspektywy nowoczesnych technologii w edukacji w zakresie ochrony ludności – Ten Blok tematyczny odbędzie się w ramach projektu Rozwój i perspektywy nowoczesnych technologii w edukacji w zakresie ochrony ludności, ID: 22320267

loho v4visegrad

Termin przyjmowania zgłoszeń wraz z abstraktami upływa 30 kwietnia 2024 r

 

Publikacje pokonferencyjne

[Przedstawienie narzędzi badawczych, których użyliśmy do zbadania problemu.] Wyniki [Re- sults]: [Prezentacja wyników naszej analizy problemu.] Wnioski

[Conclusions]: [Pokazanie, na ile wyniki naszych badań są ważne i przydatne do rozwiązania problemu.]

Artykuły do publikacji

Przewidziana jest również publikacja nadesłanych na konferencję artykułów w języku angielskim, kwartalniku WSBPI „Apeiron” pt. „Security Dimensions”. Artykuły należy przysyłać do 30 czerwca 2024 r.

„Security Dimensions” (ISSN 2353-7000) ukazuje się od 2007 roku. Jest międzynarodowym recenzowanym czasopismem publikowanym w otwartym dostępie. Nasz kwartalnik otrzymał 40 pkt na liście MEiN, jest także indeksowany w takich bazach, jak: ERIH PLUS, NSD, Publication Forum, CEJSH, CEEOL oraz ICV (w ostatnich dwóch latach z maksymalną liczbą 100 pkt).

Prosimy o dołączenie do artykułów bibliografii oraz krótkich notek biograficznych autorów wraz ze zdjęciem. Wszelkie pozostałe informacje dotyczące wymogów formalnych dostępne pod linkiem:

https://securitydimensions.publisherspanel.com/resources/html/cmsi/1759

 

Ważne daty:

20 kwietnia 2024 ostateczny termin zgłoszenia organizatorom chęci wzięcia osobistego (stacjonarnego) udziału w konferencji

30 kwietnia 2024 ostateczny termin przesłania formularza zgłoszeniowego wraz z abstraktem oraz opłaty za udział w konferencji

30 czerwca 2024 ostateczny termin przesłania artykułu pokonferencyjnego

Warunki udziału w konferencji:

Wysokość opłaty za udział w konferencji jest uzależniona od sposobu uczestnictwa w obradach:

  • udział w formie stacjonarnej (w tym lunch, przerwy kawowe i bankiet oraz opłata za zgłoszenie abstraktu i artykułu z certyfikatem uczestnictwa czynnego z publikacją) – 500 zł
  • udział w formie stacjonarnej bez publikacji (w tym lunch, przerwy kawowe i bankiet )z certyfi- katem uczestnictwa – 430 zł
  • udział online (w tym opłata za zgłoszenie abstraktu i artykułu) – 350
  • opłata dla doktorantów wynosi:

za udział w formie stacjonarnej – 250 zł; za udział online – 100

Opłatę konferencyjną należy wpłacić do 30 kwietnia 2024 r.

Numer konta do wpłaty podany jest poniżej oraz w formularzu zgłoszeniowym, o którego wypełnienie prosimy.

>>> Formularz jest dostępny pod linkiem <<<

 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego

„Apeiron” w Krakowie

adres: ul. Basztowa 10, 31-143 Kraków

51 1750 1048 0000 0000 2697 8068

tytuł: Konferencja 2024_IMIĘ i NAZWISKO

Konferencja odbędzie się w:

Aparthotel Vanilla

ul. Bobrzyńskiego 33, 30-348 Kraków ( oraz spotkanie online )

WSBPI Apeiron w Krakowie zapewnia możliwość rezerwacji pokoi 1 lub 2 osobowych,

Na hasło APEIRON przewidziana jest zniżka

(ilość zniżek ograniczona)

www.aparthotelvanilla.pl

 

Ramowy program konferencji:

16.maja 2024, czwartek

10:00–10:30 – rejestracja uczestników 10:30–11:00 – uroczyste otwarcie konferencji

11:00–13:00 – sesja naukowa

13:00–13:30 – występ artystyczny zdjęcie grupowe

13:30–14:30 – lunch

14:30–16:30 – sesja naukowa

16:30–17:00 – przerwa kawowa

17:00–18:00 – sesja naukowa

19:00 – bankiet

 

17.maja 2024, piątek

10:00–11:30 – sesja naukowa

11:30–12:00 – przerwa kawowa

12:00–14:00 – sesja naukowa

14:00–14:30 – zakończenie konferencji

14:30–15:30 – lunch

 

Apeiron konferencja XX