Vasil Levski National Military University

W dniach od 17 do 20 października 2016 r. gościliśmy na Vasil Levski National Military University w Bułgarii. JM Rektor dr Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI Apeiron miał wykłady dla studentów na Wydziale Sił Lądowych, Katedra bezpieczeństwa narodowego i regionalnego. Poniżej zamieszczamy tematykę wykładów: Koncepcja kultury bezpieczeństwa na przykładzie Japonii w epoce globalizacji. Podstawowe kategorie nauk o bezpieczeństwie. Kapitał…