Wojskowo-Sportowe Liceum w Czerniowcach na Ukrainie

W dniach 20-22 lutego 2017 r. delegacja WSBPI „Apeiron” w Krakowie w ramach realizacji umowy o współpracy odwiedziła Wojskowo-Sportowe Liceum w Czerniowcach na Ukrainie. Podczas wizyty odbyła się prezentacja Liceum, nasza delegacja została zapoznana z warunkami nauki oraz warunkami bytowymi licealistów. W trakcie spotkania z uczniami, ich rodzicami, gronem pedagogicznym i dyrekcją Liceum przedstawiciele WSBPI „Apeiron” przekazali…

Podkarpackie Targi Edukacyjne 2017

W dniach od 14 lutego do 17 lutego gościmy na Podkarpackich Targach Edukacyjnych. Przyszli kandydaci WSBPI Apeiron mają okazję uzyskać informacje na temat zasad rekrutacji i prowadzonych studiów I i II stopnia na Krakowskim Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych oraz studiów I stopnia na Katowickim Wydziale Zamiejscowym.