WAT

Nowe Porozumienie między WAT a WSBPI „APEIRON”

Wojskowa Akademia Techniczna (WAT) i Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „APEIRON” w Krakowie nawiązały współpracę akademicką. Porozumienie to, podpisane 6 listopada 2023 r., zakłada wspólne badania naukowe i działania dydaktyczne. Rektor-Komendant WAT, gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, podkreślił znaczenie tej współpracy dla rozwoju technologii związanych z bezpieczeństwem, w tym w wymiarze…