Szkolenie walki wręcz dla służb mundurowych

W dniach 28-29 stycznia 2017 r. w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie odbyło się szkolenie walki wręcz dla służb mundurowych. Uczestnicy szkolili się miedzy innymi z: praktycznej nauki i doskonalenia indywidualnego z walki wręcz, praktycznej nauki i doskonalenia umiejętności współdziałania w zespole, praktycznej nauki i doskonalenia technik i taktyk interwencji, praktycznej nauki i doskonalenia…