dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w dniu 22.03.2017 Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego Rektorowi naszej Uczelni dr. Juliuszowi Piwowarskiemu. Jako podstawę do nadania stopnia doktora habilitowanego wskazano książkę: Juliusz Piwowarski, Transdyscyplinarna istota kultury bezpieczeństwa narodowego, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2016, ISBN 978‒83‒7467‒265‒8 oraz pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze. Serdecznie gratulujemy…