Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych Apeiron

Umowa o współpracy z Zespołem Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych

Dnia 21 lutego 2020 roku w Łaziskach Górnych Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” podpisała Umowę o współpracy z Zespołem Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych, reprezentowanym przez Dyrektor mgr Annę Jadasz. Celem Umowy jest m.in. stworzenie przestrzeni i warunków do wzajemnego współdziałania w obszarach dydaktyczno-wychowawczym, kulturalno-oświatowym, badawczym i wdrożeniowym, oraz umożliwienie szeroko rozumianej współpracy środowiska…

WKU Apeiron

Umowa o współdziałaniu z Wojskową Komendą Uzupełnień w Gliwicach

13 stycznia 2020 roku w Gliwicach Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” podpisała Umowę o współdziałaniu z Wojskową Komendą Uzupełnień w Gliwicach, reprezentowaną przez ppłk. mgr. Mirosława Stefanowa. Strony zobowiązały się m.in. do wymiany doświadczeń, informacji i wiedzy; umożliwienia i zabezpieczenia rozwoju zawodowego studentów, żołnierzy i pracowników badawczo-dydaktycznych, oraz podejmowania wspólnych działań na rzecz promocji obronności i szeroko…

Apeiron Porozumienie o współpracy z Fundacją Na Rzecz Rehabilitacji Zawodowej Dla Służb Mundurowych i Ich Rodzin „SALUT”

Porozumienie o współpracy z Fundacją Na Rzecz Rehabilitacji Zawodowej Dla Służb Mundurowych i Ich Rodzin „SALUT”

20 lutego 2020 roku w Katowicach Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” podpisała Porozumienie o współpracy z Fundacją Na Rzecz Rehabilitacji Zawodowej Dla Służb Mundurowych i Ich Rodzin „SALUT”,reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Grzegorza Matyjaszczyka. Porozumienie tworzy przestrzeń i warunki do współdziałania, a zamiarem Stron jest wymiana doświadczeń oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw służących popularyzacji i…