Apeiron Porozumienie o współpracy z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

Porozumienie o współpracy z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

Dnia 10 czerwca 2020 roku w Sali Tradycji Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie miało miejsce uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Wyższą Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie oraz Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, reprezentowanym przez Dyrektora płk. Szczepana Głuszczaka. Porozumienie tworzy przestrzeń i warunki do współdziałania, a zamiarem Stron…

Apeiron Porozumienie o współpracy z Fundacją na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju „Combat Alert”

Porozumienie o współpracy z Fundacją na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju „Combat Alert”

Dnia 9 czerwca 2020 r. w Warszawie Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” podpisała Porozumienie o współpracy z Fundacją na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju „Combat Alert”, reprezentowaną przez Prezesa Marcina Korowaja. Porozumienie tworzy przestrzeń i warunki do wymiany doświadczeń i podejmowania wspólnych inicjatyw służących popularyzacji i promocji szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa. „Combat Alert”…

ZSE-O Apeiron

Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu

Dnia 1 czerwca 2020 roku we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” zawarła Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu, reprezentowanym przez Panią Dyrektor mgr inż. Jolantę Marecik. Celem Porozumienia jest stworzenie przestrzeni i warunków do wzajemnej współpracy dydaktyczno-wychowawczej, naukowej i badawczej Stron, z zamiarem podnoszenia poziomu nauczania uczniów oraz kształcenia…

Porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem KS Amator – Braterstwo.eu Apeiron

Porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem KS Amator – Braterstwo.eu

Dnia 27 maja 2020 roku we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” podpisała Porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem KS Amator – Braterstwo.eu, reprezentowanym przez Prezesa Pawła Dyngosza. Celem Porozumienia jest stworzenie przestrzeni i warunków do wzajemnej współpracy, w tym wymiany doświadczeń i podejmowania wspólnych inicjatyw służących popularyzacji i promocji szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa.…

Logo Apeiron

Umowa o współdziałaniu z Główną Wojskową Szkołą Średnią Husarz we Wrocławiu

W „Apeironie” bardzo cenimy sobie współpracę ze środowiskiem szkolnym i podejmujemy wiele wspólnych inicjatyw służących podnoszeniu poziomu nauczania uczniów i kształcenia studentów, rozwojowi kadr naukowych i dydaktycznych oraz popularyzacji i promocji szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa. Tym milej nam poinformować, że dnia 21 maja 2020 r. poczyniliśmy uzgodnienia odnośnie współdziałania z Główną Wojskową Szkołą Średnią Husarz…

Apeiron Niegosławice UG 2020

Porozumienie o współpracy z Urzędem Gminy Niegosławice

Bezpieczeństwo to jedna z najważniejszych wartości w życiu człowieka a dzisiaj lepiej niż kiedykolwiek widzimy, jak kluczowe ma znaczenie dla funkcjonowania każdego z nas. Tym milej nam poinformować, że dnia 21 kwietnia 2020 roku w Niegosławicach, przy dochowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” podpisała Porozumienie o współpracy z Urzędem Gminy…

Apeiron microsoft-teams

Współpraca na odległość – Microsoft Office 365 – Microsoft Teams

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że w związku z prowadzeniem zajęć w formie e-learningu, na platformie Microsoft Office 365 uruchomiliśmy usługę Microsoft Teams. Zachęcamy wszystkich do korzystania i zapoznania się z możliwościami usługi. https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/group-chat-software Wszyscy wykładowcy i studenci oraz pozostali pracownicy WSBPI Apeiron w ramach licencji Office 365 mają dostęp do aplikacji MS Teams, która umożliwia…

ZostańWDomu komunikat dla studentów Apeiron COVID19

#ZostańWDomu komunikat dla studentów

Szanowni Studenci, w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego sugerujemy, aby wszelkie sprawy np. zaświadczenia, pytania i kwestie problematyczne rozwiązywać telefonicznie (Kraków: 12/4223068, +48 663 350 870; Katowice: 32/2051325, +48 534 082 592) lub mailowo (apeiron@apeiron.edu.pl).   Sekretariaty są dla Państwa dostępne w następujących dniach: Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie: poniedziałki, środy, czwartki…

Apeiron Porozumienie z 34 Brygadą Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Saryusza Zamoyskiego

Porozumienie z 34 Brygadą Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Saryusza Zamoyskiego

Dnia 9 marca 2020 roku w Żaganiu Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” zawarła Porozumienie o współdziałaniu z 34 Brygadą Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Saryusza Zamoyskiego, reprezentowaną przez Dowódcę płk. Piotra Franciszka Zieję. Porozumienie ma na celu stworzenie przestrzeni i warunków do wspólnego działania Stron na rzecz obronności państwa i wychowania…

Porozumienie o współpracy między 11. Batalionem Remontowym a WSBPI Apeiron

Porozumienie o współpracy między 11. Batalionem Remontowym a WSBPI Apeiron

Dnia 9 marca 2020 roku w Żaganiu Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” zawarła Porozumienie o współdziałaniu z 11. Batalionem Remontowym, reprezentowanym przez Dowódcę ppłk. Ireneusza Maślankę. Porozumienie ma na celu stworzenie przestrzeni i warunków do współdziałania m.in. poprzez: wymianę doświadczeń w zakresie szeroko rozumianych nauk o bezpieczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa narodowego, oraz…