Certyfikat Studia z Przyszłością

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, iż dnia 13 kwietnia 2017 roku Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie została wyróżniona Certyfikatem „Studia z Przyszłością”. Do akredytacji w ramach Programu „Studia z Przyszłością” mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także studia podyplomowe,…

Akademia Sił Lądowych im. Nicolae Balcescu w Sibiu

W dniach 10 – 14 kwietnia 2017 r. gościliśmy na naszej uczelni płk. prof. Vasile Carutasu. To już druga wizyta przedstawicieli Akademii Sił Lądowych im. Nicolae Balcescu w Sibiu, Rumunia, z którą Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie podpisała umowę bilateralną w ramach realizacji programu Erasmus+. Płk. prof. Vasile Carutasu spotkał się z władzami uczelni…

Sympozjum dotyczące bezpieczeństwa na wodzie

w dniu 6 kwietnia 2017 r. odbyło się Sympozjum dotyczące bezpieczeństwa na wodzie. Konferencja odbyła się w miejscowości Charzykowy. Uczestniczyli w niej między innymi: WOPR Policja Straż miejska Straż pożarna dr hab., prof. nadzw. Andrzej Urbanek – Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI – Rektor WSBPI Apeiron Barbara Piwowarska – Kanclerz WSBPI…

dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w dniu 22.03.2017 Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego Rektorowi naszej Uczelni dr. Juliuszowi Piwowarskiemu. Jako podstawę do nadania stopnia doktora habilitowanego wskazano książkę: Juliusz Piwowarski, Transdyscyplinarna istota kultury bezpieczeństwa narodowego, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2016, ISBN 978‒83‒7467‒265‒8 oraz pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze. Serdecznie gratulujemy…

Wojskowo-Sportowe Liceum w Czerniowcach na Ukrainie

W dniach 20-22 lutego 2017 r. delegacja WSBPI „Apeiron” w Krakowie w ramach realizacji umowy o współpracy odwiedziła Wojskowo-Sportowe Liceum w Czerniowcach na Ukrainie. Podczas wizyty odbyła się prezentacja Liceum, nasza delegacja została zapoznana z warunkami nauki oraz warunkami bytowymi licealistów. W trakcie spotkania z uczniami, ich rodzicami, gronem pedagogicznym i dyrekcją Liceum przedstawiciele WSBPI „Apeiron” przekazali…

Podkarpackie Targi Edukacyjne 2017

W dniach od 14 lutego do 17 lutego gościmy na Podkarpackich Targach Edukacyjnych. Przyszli kandydaci WSBPI Apeiron mają okazję uzyskać informacje na temat zasad rekrutacji i prowadzonych studiów I i II stopnia na Krakowskim Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych oraz studiów I stopnia na Katowickim Wydziale Zamiejscowym.

Szkolenie walki wręcz dla służb mundurowych

W dniach 28-29 stycznia 2017 r. w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie odbyło się szkolenie walki wręcz dla służb mundurowych. Uczestnicy szkolili się miedzy innymi z: praktycznej nauki i doskonalenia indywidualnego z walki wręcz, praktycznej nauki i doskonalenia umiejętności współdziałania w zespole, praktycznej nauki i doskonalenia technik i taktyk interwencji, praktycznej nauki i doskonalenia…

Targi edukacyjne w Oświęcimiu

Instruktorzy z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” brali dzisiaj udział w XII Powiatowych Targach Akademickich w „Konarze” – Absolwent 2017.  Przyszli kandydaci na targach mieli okazję uzyskać rzetelne informacje na temat zasad rekrutacji na poszczególne Wydziały w WSBPI Apeiron oraz poznać wyposażenie treningowe używane podczas zajęć praktycznych na naszej Uczelni. Miejsce odbywania się targów to…

Podpisanie umowy o współpracy

W dniu dzisiejszym JM Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie dr Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI  podpisał umowę o współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. Wyższa Szkoła Gospodarki jest najstarszą Uczelnią niepubliczną w Bydgoszczy. Działa w oparciu o koncepcję uniwersytetu przedsiębiorczości, w modelu organizacji uczącej się. Misja tej uczelni została wypracowana w wyniku wieloletniego gromadzenia…

Periodyzacja przygotowania sportowców

Jednym z najważniejszych celów osób zaangażowanych w bezpieczeństwo winno być utrzymywanie wysokiej sprawności fizycznej i psychicznej, wyspecjalizowanej w kierunku uprawianej konkurencji w danej dyscyplinie sportu. Realizacja tego celu wymaga ciągłego doskonalenia teoretyczno-metodycznych podstaw wieloletniego przygotowania, zwłaszcza w skomplikowanych warunkach współzawodnictwa. W nowoczesnym świecie sport stanowi bowiem zjawisko masowe nie tylko z tego względu, iż czynne…