Wywiad z JM Rektorem WSBPI Apeiron w Dzienniku Polskim

Dziś w Dzienniku Polskim ukazał się wywiad z JM Rektorem WSBPI Apeiron dr. Juliuszem Piwowarskim, prof. WSBPI. Tematem wywiadu jest Bezpieczeństwo nie tylko w teorii, ale i w praktyce. Zagadnienia bezpieczeństwa znajdują się dzisiaj w centrum zainteresowania – władz, samorządów lokalnych oraz zwykłych ludzi. Proszę powiedzieć jak doszło do powstania kierowanej przez Pana uczelni? – Jej…

Terminy zajęć – studia stacjonarne 2016/2017 – semestr zimowy

Szanowni Studenci, studia licencjackie – tryb stacjonarny, poniżej przedstawiamy terminy zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2016/2017. W roku 2016: • październik: 15 – Inauguracja Roku Akademickiego poniedziałki: 17, 24, 31, środy: 19, 26, piątki: 21, 28, • listopad: poniedziałki: 7, 14, 21, 28, środy: 2, 9, 16, 23, 30, piątki: 4, 18, 25, • grudzień: poniedziałki: 5, 12,…

Terminy zjazdów – studia niestacjonarne 2016/2017 – po zmianach

Szanowni Studenci, studia licencjackie i magisterskie – tryb niestacjonarny, poniżej przedstawiamy harmonogram zjazdów w roku akademickim 2016/2017: w roku 2016: październik: 15 – Inauguracja Roku Akademickiego, 16, 28, 29, 30, listopad: 12, 13, 25, 26, 27, grudzień: 9, 10, 11, 16, 17, 18, w roku 2017: styczeń: 13, 14, 15, 27, 28, 29, luty: 10, 11, 12 + sesja, marzec: 10, 11,…

Góra Zelce – poszukiwania osoby zaginionej

Góra Zelce (Wyżyna Wieluńska) – praca, poszukiwania, szkolenie, podnoszenie kwalifikacji – tak nasi instruktorzy WSBPI „Apeiron” działają w nieznanym przez siebie terenie podczas poszukiwania osoby zaginionej. Do przeszukania rozległy teren i liczne formy krasowe – jaskinie (w tym: Jaskinia Niespodzianka, Stalagmitowa, Za Kratą, Dwuwylotowa, Draba, Mała, Profesora Samsonowicza), leje i szczeliny. Poniżej fotorelacja z poszukiwań.

Apeiron został uhonorowany tytułem Uczelni Liderów

W Programie „Uczelnia Liderów” mogą wziąć udział uczelnie wszystkich typów: publiczne uczelnie akademickie, państwowe wyższe szkoły zawodowe, jak również uczelnie niepubliczne, zarówno magisterskie, jak i licencjackie. Szansę na certyfikat i godło promocyjne „Uczelnia Liderów” mają szkoły wyższe, które na pierwszym miejscu stawiają wysoką jakość kształcenia, a ponadto: starają się budować własną ofertę edukacyjną, uwzględniając potrzeby…

Erasmus+, Uniwersytet Michała Römera w Wilnie

W okresie od lipca do września br. gościmy w naszej Uczelni absolwentkę Uniwersytetu Michała Römera w Wilnie. Pani Indre Jurgeleviciute skończyła studia licencjackie na kierunku Prawo i Zarządzanie i przebywa na stażu absolwenckim w ramach programu Erasmus+. Umowa o współpracy pomiędzy dwoma Uczelniami dotycząca wymiany studentów, absolwentów i kadry akademickiej została podpisana w październiku 2015 r.…

Wyszkolenie strzeleckie

Nasi studenci podczas trwania studiów mają zajęcia z wyszkolenia strzeleckiego, które prowadzone są na strzelnicy. Poznają tam zasady bezpiecznego posługiwania się bronią oraz postawy strzeleckiej. Strzelania prowadzone są z broni takich jak: pistolety, pistolety maszynowe i karabiny. Nasi instruktorzy wyszkolenia strzeleckiego to certyfikowani specjaliści w zakresie posługiwania się i obsługi broni palnej bojowej. Poniżej zamieszczamy film z zajęć ze Strzelnicy Pasternik.…

Zgrupowanie szkoleniowo-treningowe 2016

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” corocznie organizuje dla swoich studentów z Krakowa i Katowic zgrupowania szkoleniowo-treningowe, podnoszące ich sprawność fizyczną i intelektualną. Podczas zgrupowań odbywają się zajęcia ze sportów i sztuk walki, wyszkolenia strzeleckiego, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz z kryminalistyki i kryminologii. Studenci drugiego roku mają również zajęcia z poszukiwania osób zaginionych. Zajęcia praktyczne prowadzą…